Video's

De Afsluitdijk wordt gezien als icoon voor waterbouwend Nederland. Met de Vismigratierivier wordt daar een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd met winst voor de natuur, economie en waterveiligheid. Dit ambitieuze plan kon alleen werkelijkheid worden door de samenwerking tussen natuurorganisaties, vissers, overheden en steun van de Nationale Postcode Loterij. De Vismigratierivier is het resultaat van dromen, denken, doen! Bekijk de inspirerende verhalen áchter deze visverbinding.

Sportvisserij en natuurherstel

Ecoloog en sportvisser Marco Kraal van Sportvisserij Nederland legt uit waarom de Vismigratierivier voor trekvissen van levensbelang is. En waarom sportvissers ook van de Vismigratierivier profiteren.

Riettransplantatie

Begin 2021 werden rietblokken van de Makkumer Noordwaard naar de Vismigratierivier verplaatst. Een lange rietstrook van ongeveer 400 meter vormt daar nu een natuurlijke oever. Hoe werkt een riettransplantatie? Germ van der Burg van It Fryske Gea legt het uit.

Trotse initiatiefnemers

De werkzaamheden voor de Vismigratierivier zijn in volle gang. De initiatiefnemers leggen uit waarom de visverbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer zo belangrijk is.