BlijeVis

De BlijeVis © is hèt symbool voor mensen, organisaties en projecten die vissen weer willen laten zwemmen. Het symbool verbindt overal ter wereld initiatieven van particulieren, natuurorganisaties en overheden die vispassage bevorderen en vismigratie weer mogelijk maken. Het beeldmerk BlijeVis © is bedoeld om door middel van publiciteits- en fondsenwervende acties trekvissen weer met een ‘grote glimlach’ te laten zwemmen naar hun aloude paai-, opgroei- en leefgebieden, zodat hun populaties weer kunnen groeien. Tegelijk brengt de BlijeVis © een wereldwijde boodschap: ze vertelt dat mens en natuur prima samengaan. Dat thema’s als waterveiligheid, bereikbaarheid, visserij, duurzame energiewinning, recreatie & toerisme èn vispassage elkaar niet in de weg hoeven te staan. Of beter nog, dat ze heel goed bij elkaar passen.

Wat is de BlijeVis?

De BlijeVis © staat model voor een internationale ontwikkeling van initiatieven en projecten rond vrije vispassage die:

  • goed zijn voor mensen en natuur. Niet alleen voor de vis, maar iedereen wordt hier blij van (integrale aanpak);
  • vele vaders en moeders kennen: gaat uit van een gelijkwaardige samenwerking tussen partners en stakeholders;
  • innovatief en inspirerend zijn door leergierig met een open houding aan de slag te gaan;
  • bouwen mét de natuur (in plaats van tegen);
  • leiden tot (inter)nationaal herstel van natuur op systeemniveau.

 

Het succesverhaal van de BlijeVis © begint in Nederland. En wel op de Afsluitdijk. Hier wordt de Vismigratierivier gerealiseerd. Met dit unieke eco-project wordt na meer dan 80 jaar de vrije vispassage hersteld. Dat gebeurt door een doorgang te maken in de dijk en daar omheen een 100 hectare groot overgangsgebied van zout naar zoet water te realiseren.

 

Het project, dat 24/7 werkt op basis van de natuurlijke getijdecyclus, is een toonbeeld van ‘eco-engineering’ en ‘building with nature’. Niet alleen vanwege de omvang en schaalgrootte van de vispassage, maar ook vanwege de aandacht voor landschappelijke inpassing, het gebruik van getijdenenergie en het aantal partijen dat betrokken is. Nederland is straks een watericoon rijker. Een inspirerend project dat laat zien hoe op een innovatieve, duurzame manier vispassages kunnen worden ontworpen en gerealiseerd.

 

Maar het verhaal is niet uniek voor Nederland. In de hele wereld zijn natuurlijke doorgangen voor vissen geblokkeerd door menselijk ingrijpen. Onnatuurlijke barrières die het voor veel vissoorten onmogelijk maken om tussen zout en zoet te zwemmen op weg naar hun vaak oorspronkelijke paaigronden.

Gebruik van het logo

De BlijeVis © is een ontwerp van kunstenaar en landschapsarchitect Bruno Doedens (SLeM uit Amsterdam). Wij vinden het geweldig als de BlijeVis © internationaal als symbool voor vrije vispassage wordt gebruikt. Allereerst omdat de bijbehorende maatregelen in principe voor vismigratie waar dan ook ter wereld zijn bedoeld, maar ook omdat de aanpak rond vrije vispassage en bouwen met natuur een gezamenlijke wereldwijde opgave zijn. Projecten die voldoen aan de uitgangspunten waar het symbool voor staat, kunnen het logo BlijeVis © en merk/beleefconcept ® gebruiken na goedkeuring van de Waddenvereniging. Het logo en verhaal zijn niet rechtenvrij! Dit om te voorkomen dat het wordt gebruikt voor doeleinden die niet passen bij de uitgangspunten van het symbool BlijeVis ©. Lees hier alles over het rechtmatige gebruik van het logo.