Natuureiland boven water

In het IJsselmeer steekt sinds kort het topje van een zandplaat in wording boven water. De zandplaat maakt belangrijk onderdeel uit van de estuariene delen van de Vismigratierivier, aan weerszijden van de Afsluitdijk. De plaat is bedoeld voor verschillende dieren die gebruikmaken van de Vismigratierivier: trekvissen kunnen in de ondieptes van het water tot rust komen voor ze verder zwemmen en tegelijkertijd kunnen ook visafhankelijke vogels de plek gebruiken als foerageerplek. Zo helpt de Vismigratierivier het héle ecosysteem.

We gebruiken zand dat vrijkomt bij de bouw van het gemaal in Den Oever. Binnenkort een video over de reis van grondstoffen!