Update bouw Vismigratierivier

Twee jaar geleden werd begonnen aan het maken van een gat in de Afsluitdijk. Vorige week is ditzelfde gat vol komen te staan met water. Komende maand worden de 3D-modellen van de vissen bevestigd bij de onderdoorgang en wordt er gestart met de werkzaamheden aan de Waddenzeezijde. In de tweede helft van dit jaar wordt er vervolgens gewerkt aan het zuidelijk estuarium en de Oost en Zuid dammen in het IJsselmeer. In 2024 zal het riviergedeelte in het IJsselmeer worden aangelegd en in 2025 gaat de Vismigratierivier open voor vis!

Duik in doorgang

Als vissen straks vanaf de Waddenzee naar het IJsselmeer trekken, zwemmen zij via deze doorgang dwars door de Afsluitdijk. Op de muren van de doorgang zie je waar zij vandaan komen of naartoe zwemmen. Grote stenen op de bodem regelen de stroming en zorgen voor schuilgelegenheid. Dit zijn misschien wel de laatste beelden waarop de stenen te zien zijn. Het werk in de doorgang is klaar, daarom is deze gevuld met water. Zo kan er getest en verder gebouwd worden aan Waddenzee- en IJsselmeerzijde.