Water in de Vismigratierivier (Timelapse)

Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van de Vismigratierivier door De Afsluitdijk. Deze vispassage maakt het mogelijk dat allerlei soorten trekvissen weer vrij van de Waddenzee naar IJsselmeer én vice versa kunnen zwemmen. Daarmee kunnen ze weer hun paai- en leefgebieden bereiken tot in Zwitserland aan toe! Tweederde van de doorgang door de Afsluitdijk staat nu onder water. Het breuksteen op de bodem creëert luwte voor de trekvissen als het water straks door de Vismigratierivier stroomt. Alleen het middelste gedeelte staat nog droog. Hier wordt nog verder gebouwd.

foto’s: Jan Wessels